Islam Itu Indah

Hindari Diri dari Siksa Kubur

بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــمِ

HINDARILAH DIRI DARI SIKSA KUBUR

.

Kubur adalah persinggahan terakhir di dunia, sekaligus persinggahan pertama menuju akhirat.

Barangsiapa yang kuburnya termasuk salah satu kebun surga, maka sungguh indah tempat kembalinya dan dia termasuk penduduk surga dan peraih kenikmatan yang abadi.

Barangsiapa yang kuburnya termasuk salah satu dari lubang neraka—semoga Allah menyelamatkan kita darinya—maka sungguh telah tampak keburukan tempat kembalinya dan dia termasuk penduduk neraka dan peraih siksaan yang abadi.

Kuburan itu tak lebih hanyalah sebuah bangunan untuk merenungkan akhir dan keterputusan dari segala sesuatu. Kubur bagi kehidupan dan kematian seperti hakim bagi dua orang yang bersengketa, dialah yang mendamaikan atau memutuskan di antara keduanya.

Sesungguhnya dengan melihat kuburan akan bertambah perasaan begitu berharganya kehidupan, karena kehidupan adalah kesempatan yang seandainya Anda pergunakan seluruhnya dalam kebaikan, Anda tidak akan sanggup memenuhinya, lantas bagaimana dengan orang-orang yang menghabiskan hidupnya dalam keburukan atau dosa?

|

Muhammad bin Assammaak ketika melihat kubur berkata:

 • Kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur-kubur ini, maka alangkah banyaknya orang yang sudah bingung didalamnya, dan jangan tertipu kerana ratanya kubur ini, maka alangkah jauh berbeda antara yang satu pada yang lain didalamnya. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyak ingat pada kubur sebelum masuk kedalamnya.”

Sufyan Atstsauri berkata:

 • Siapa yang sering (banyak) memperingati kubur, maka akan mendapatkannya kebun dari kebun-kebun syurga, dan siapa yang melupakannya maka akan mendapatkannya jurang dari jurang-jurang api neraka.”

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata dalam khutbahnya:

 • Hai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari, jika kamu berada ditempat, ia datang mengambil kamu, dan bila kamu lari pasti akan terpegang juga, maut terikat selalu diubun-ubunmu.
 • Maka carilah jalan selamat, carilah jalan selamat dan segera-segera, sebab dibelakangmu ada yang mengejar kamu yaitu kubur.
 • Ingatlah bahawa kubur itu adakalanya kebun dari kebun-kebun syurga atau jurang dari jurang-jurang neraka dan kubur itu tiap-tiap hari berkata-kata: Akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah ulat-ulat.”

|

INGATLAH

|

Ingatlah sesudah itu ada hari (saat) yang lebih mengerikan, hari :

 • Dimana anak kecil segera beruban,
 • Dan orang tua bagaikan orang mabuk,
 • bahkan ibu yang menyusui lupa terhadap bayinya
 • dan wanita yang hamil menggugurkan kandungannya
 • dan kau akan melihat orang-orang bagaikan orang mabuk tetapi tidak mabuk khamar,

Hanya siksa Allah s.w.t. yang sangat ngeri dan dahsyat.

|

Ingatlah bahawa sesudah itu ada api neraka yang sangat panas dan suram dalam,

 • perhiasannya besi
 • dan sirnya darah bercampur nanah,

Tidak ada rahmat Allah s.w.t. disana.

|

Maka kaum muslimin yang menangis. lalu ia berkata:

 • Dan disamping itu ada syurga yang luasnya selebar langit dan bumi, tersedia untuk orang-orang yang takwa. Semoga Allah s.w.t. melindungi kami dari siksa yang pedih dan menempatkan kami dalam darunna’iem (Syurga yang serba kenikmatan).

Usaid bin Abdirrahman berkata:

 • Saya telah mendapat keterangan bahwa seorang mukmin jika mati dan diangkat, ia berkata: “Segerakan aku.”,
 • Dan bila telah dimasukkan dalam lahad (kubur), bumi berkata kepadanya: “Aku kasih padamu ketika diatas punggungku, dan kini lebih sayang kepadamu.”
 • Dan bila orang kafir mati lalu diangkat mayatnya, ia berkata: “Kembalikan aku.”
 • Dan bila diletakkan didalam lahadnya, bumi berkata: “Aku sangat benci kepadamu ketika kau diatas punggungku, dan kini aku lebih benci lagi kepadamu.”

Usman bin Affan r.a. ketika berhenti diatas kubur, ia menangis, maka ditegur:

 • Engkau jika menyebut syurga dan neraka tidak menangis, tetapi kau menangis kerana kubur?

Jawabnya: “Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda:

 • Alqabru awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba’dahu aisaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba’dahu asyaddu minhu.
 • (Yang bermaksud)Kubur itu pertama tempat yang menuju akhirat, maka bila selamat dalam kubur, maka yang dibelakangnya lebih ringan, dan jika tidak selamat dalam kubur maka yang dibelakangnya lebih berat daripadanya.”

|

Abdul-Hamid bin Mahmud Almughuli

“Ketika aku duduk bersama Ibn Abbas r.a., tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata: “Kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai didaerah Dzatishshahifah, tiba-tiba ia mati, maka kami siapkan segala keperluannya,

Dan ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahad, maka kami tinggalkan dan menggali lain tempat juga ada ular, maka kami biarkan dan kami menggali lain tempat juga kami dapatkan ular.

Maka kami biarkan dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami perbuat tehadap mayat itu?” Jawab Ibn Abbas r.a.:

 • Itu dari amal perbuatannya sendiri, lebih baik kamu kubur saja demi Allah andaikan kamu galikan bumi ini semua niscaya akan kamu dapat ular didalamnya.”

Maka mereka kembali dan menguburkan mayat itu didalam salah satu kubur yang sudah digali itu dan ketika mereka kembali kedaerahnya mereka pergi kekeluarganya untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada isterinya apakah amal perbuatan yang dilakukan oelh suaminya?

Jawab isterinya:

 • Dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia mengambil sekadar untuk makanannya sehari, dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu kedalam karung seberat apa yang diambilnya itu.”

Abul-Laits berkata:

 • Berita ini menunjukkan bahawa kianat itu salah satu sebab siksaan kubur dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai kianat.”

|

Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai lima kali dengan berkata:

 • Hai anak Adam, anda berjalan diatas punggungku dan kembalimu didalam perutku.
 • Hai anak Adam, anda makan berbagai macam diatas punggungku dan anda akan dimakan ulat didalam perutku.
 • Hai anak Adam, anda tertawa diatas punggungku, dan akan menangis didalam perutku.
 • Hai anak Adam, anda bergembira diatas punggungku dan akan berduka didalam perutku.
 • Hai anak Adam, anda berbuat dosa diatas punggungku, maka akan tersiksa didalam perutku.

Amr bin Dinar berkata:

 • “Ada seorang penduduk kota Madinah yang mempunyai saudara perempuan dihujung kota, maka sakitlah saudaranya itu kemudian mati, maka setelah diselesaikan persiapannya dibawa kekubur, kemudian setelah selesai menguburkan dan kembali pulang kerumah,
 • Ia teringat pada kantongan yang dibawa dan tertinggal dalam kubur, maka ia minta bantuan orang untuk menggali kubur itu kembali, dan sesudah digali kubur itu maka bertemulah dia akan kantongannya itu,

ia berkata kepada orang yang membantunya itu:

 • Tolong aku ketepi sebentar sebab aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini.

Maka dibuka sedikit lahadnya, tiba-tiba dilihatnya kubur itu menyala api, maka segera ia meratakan kubur itu dan kembali kepada ibunya lalu bertanya:

 • Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?”

Ibunya berkata:

 • Mengapa kau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?

Anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu, lalu diberitahu bahawa saudaranya itu biasanya mengakhirkan sembahyang dari waktunya, juga cuai dalam kesucian dan diwaktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar perbualan mereka lalu disampaikan kepada orang lain sehingga mengadu domba antara mereka, dan itulah sebabnya siksa kubur.

Kerana itu siapa yang ingin selamat dari siksaan kubur haruslah menjauhkan diri dari sifat namimah (adu domba diantara tetangga dan orang lain) supaya selamat dari siksaan kubur dan mudah baginya menjawab pertanyaan Malaikat Munkar Nakier.

|

Alabarra’ bin Aazib r.a. berkata: “Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

 • “Seorang mukmin jika ditanya dalam kubur, maka ia langsung  membaca Asyhadu an laa ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu warasuluhu,

maka itulah yang tersebut dalam firman Allah:

 • Yutsabbitullahul ladzina aamanu bil qaulits tsabiti filhayatiddun ya wafil akhirah (Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan khalimah yang teguh dimana hidup didunia dan diakhirat (yakni khalimah laa ilaha illallah, Muhammad Rasullullah).

|

Dan ketetapan itu terjadi dalam tiga masa iaitu:

 • Ketika melihat Malakulmaut

 • Ketika menghadapi pertanyaan Mungkar Nakier

 • Ketika menghadapi hisab dihari kiamat

Dan ketetapan ketika melihat Malaikulmaut dalam tiga hal iaitu:

 • Terpelihara dari kekafiran, dan mendapat taufiq dan istiqamah dalam tauhid sehingga keluar rohnya dalam Islam

 • Diberi selamat oleh Malaikat bahawa ia mendapat rahmat

 • Melihat tempatnya disyurga sehingga kubur menjadi salah satu kebun syurga.

Adapun ketetapan ketika hisab juga dalam tiga perkara iaitu:

 • Allah s.wt. memberinya ilham sehingga dapat menjawab segala pertanyaan dengan benar

 • Mudah dan ringan hisabnya

 • Diampunkan segala dosanya

Ada juga yang mengatakan bahawa ketetapan itu dalam empat masa iaitu:

 • Ketika mati

 • Didalam kubur sehingga dapat menjawab pertanyaan tanpa gentar atau takut

 • Ketika hisab

 • Ketika berjalan diatas sirat sehingga berjalan bagaikan kecepatan kilat

|

Pendapat pertama bahawa ia tidak mungkin dalam akal kerana menyalahi kebiasaa tabiat alam. Pendapat ini bererti menidakkan kenabian dan mukjizat, sebab para Nabi itu semuanya dari manusia biasa dan tabiatnya mereka sama,

Tetapi mereka telah dapat bertemu dengan Malaikat dan menerima wahyu, bahkan laut telah terbelah untuk Nabi Musa a.s., demikian pula tongkatnya menjadi ular, semua kejadian itu menyalahi tabiat alam, maka orang yang menolak semua itu bererti keluar dari Islam.

Jika ia berkata: “Tidak ada dalil.”, maka hadis-hadis yang diterangkan sudah cukup untuk menjadi alasan bagi orang yang akan mahu terima.

Firman Allah s.w.t. yang berbunyi:

 • Wa man a’rodho an dzikri fa inna lahu ma’i syatan dhanka wanah syuruhu yaumal qiyaamati a’ma
 • (Yang bermaksud)Dan siapa yang mengabaikan peringatanKu (ajaranKu) maka ia akan merasakan kehidupan yang sukar (kehidupan sukar ini ketika menghadapi pertanyaan dalam kubur

Demikian pula ayat:

 • Yu tsabbitulladzina aamanu bil qoulaits tsabiti filhayatiddunia wafil akhirati.
 • (Yang bermaksud) Allah akan menetapkan hati orang-orang mukmin dengan khalimah yang teguh didunia dan diakhirat.

|

Saudaraku jagalah dan siap-siapkan harimu, sebab ia sebagai pokok kekayaanmu, maka mudah bagimu mendapatkan atau mencari untung laba, sebab kini dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku, kerana itu rajin-rajinlah kau mengumpulkan sebanyak mungkin daripadanya.

Sebab akan tiba masa dagangan itu sangat berharga sebab pada saat itu ia berharga, maka kau tidak akan dapat mencari atau mencapainya.

Kami mohon semoga Allah s.w.t. memberi taufiq untuk bersiap-siap menghadapi saat keperluan dan jangan sampai menjadikan kami dari golongan yang menyesal sehingga ingin kembali kedunia tetapi tidak diizinkan, juga semoga Allah s.w.t. memudahkan atas kami sakaratulmaut, dan kesukaran kubur, demikian pula pada semua kaum muslimin dan muslimat.

|

 Aamin ya Robbal aalamin.Engkau arhamurrahimin, wahasbunallahu wani’mal wakiel, walahaula wala quwwata illa billahil aliyil adhiem

|

|

Sumber :  Siksa Alam Kubur

Artikel Terkait :

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
SEMOGA BERMANFA’AT  —  ALHAMDULILLAH
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Artikel Lainnya :

Januari 13, 2012 - Posted by | Pendidikan, Pria Remaja, Suami Istri, Wanita Remaja | , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: